2021 MWAKA WA UDHIHIRISHO WA NGUVU ZA MUNGU - Rabbi Abshalom Longan