ኢምባፐን ጅሩድን ምትፍናኖም ፈረንሳ ተስግእ፡

Eritrean Entertainment channel: Emil Advertising & Business dehaytv1@gmail.com Copyright © dehay tv © All rights reserved. እዘን ዘቅርበን ቭድዮታት ድማ ኣብ መንገዲ ዓወትኩም ኽሕግዛኹምን ከዘናጋዓኩምን ይምነ።ክትረኽቡና ምስ እትደልዩ ድማ በዛ email ጻሓፉልና dehaytv1@gmail.com Subscribe✔Like✔Share✔🔔👈🔥😍 FACEBOOK =👉 https://bit.ly/2sQSfBr YOUTUBE FREE SUBSCRIBE 👉 https://bit.ly/2ThINCD #dehay_tv