ຊົມເຊີຍກຸ່ມບໍລິສັດໂຄລາວ ມອບເງິນ 100 ລ້ານກີບ ສະໜັບສະໜຸນວຽກງານຈາລະຈອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ 19

#LaoEconomicNews #News #ข่าวประเทศลาว ໜ້າຄິດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວເຮັດວຽກ, ເປັນເດັກ 0 4 ປີມີເຖິງ 600 ກວ່າຄົນ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບໄດ້ແລ້ວທີ່: https://play.google.com/store/apps/de...