АЛМА УЛОО ( КЫЙЫШТЫРУУ ) ИСКАНА ЖОЛУ МЕНЕН - НООКАТ БАГБАНДАРЫ ( ПРАКТИКАЛЫК САБАК )