Ethiopia የሺና ስለሺ በዮናስ አብርሃም ( እማማ ጨቤ )

የደራሲና ጋዜጠኛ ዮናስ አብርሃም ( እማማ ጨቤ ) የምናብ ውጤት የሆነውና ከጋዜጠኛ እማዋይሽ ዘውዱ ጋር እየተቀባበለ ያቀረበው አዝናኝ ስራ " የሺ እና ስለሺ " ሌሎችም እንዲደርሳችሁ SUBSCRIBE ያላደረጋችሁ subscribe አድርጉን