Ayenew Arega (Shalon) - Yamenal Belew | ያመናል በለው - New Ethiopian Music 2018

Lafa Finfinnee =========== [OBN 21 01 2011] Artistoonni, Atleetonnii fi Abbootiin Amantaa lafa waggoota 10-20 osoo hin misoomin jiru ilaalan.