Seifu on EBS: የፊልም ተርጎሚው ስለሺ ዳባ | Seleshi Dabi

የደራሲና ጋዜጠኛ ዮናስ አብርሃም ( እማማ ጨቤ ) የምናብ ውጤት የሆነውና ከጋዜጠኛ እማዋይሽ ዘውዱ ጋር እየተቀባበለ ያቀረበው አዝናኝ ስራ " የሺ እና ስለሺ " ሌሎችም እንዲደርሳችሁ SUBSCRIBE ያላደረጋችሁ subscribe አድርጉን