ስርዓት ደምበዛን

ማሰኛ ኣቶ ሓድሽ ገብረገርግስ ምስ ጋዜጠኛ ይስሓቕ ኣብርሃም ኣብ ዓዲ ባሪ ከባቢ መንደፈራ ( 2005 ዓም) ከምኡ'ውን ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ደቡብ 2005 ኣብ ከተማ ሰገነይቲ ምስ ጉጅለ ባህሊ መድሕን ናይ ሰገነይቲ 1ይ ክፋል