ເຈົ້າແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ວາງວິໄສທັດ 11, 456, 22 ເຂົ້າກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ

#LaoEconomicNews #News #ข่าวประเทศลาว ແນະນຳຫຼີກລຽງການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ຕ້ອງຢຸດຕິທຸກຮູບການຊຸມນຸມ, ບໍ່ໄປເຂດສ່ຽງ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບໄດ້ແລ້ວທີ່: https://play.google.com/store/apps/de...