LD 1B文夏文香專輯

1969年,改編日本歌曲《江差戀しや》(by 三橋美智也 / 1956年) ============================== 作詞:愁人(文夏),作曲:飯田三郎 ============================== 思戀妳思戀妳呀!妳我離別三年啦! 昨暝的夢猶原也是妳的夢。  港邊的海鳥怎樣打醒阮美夢, 啼哭聲音悲哀,會乎人心內憂悶。 *********************************** 妳的影浮在目前,為妳相思哮歸暝; 不時來看海水,想著伊的人。  天頂的月娘那會照入阮心內, 希望妳傳給我,會得知影妳心內。 *********************************** 我的心想要飛去,伊的身邊見一面; 夜夜會過長暝,也是為著妳。 只有妳一人才會乎我心平安, 等何時會相會,會得甲你再相會。