२ दिन देखि भोकि सुत्केरी को,सहयोगको लाग्यो ओइरो !

Times Khabar Nepal Presents:- Host:-Himesh Neaupane Guest:-Manju Pariyar Camera/Edit:-Megha Kc Post Production:- Times Khabar Nepal fb page :https://www.facebook.com/Times-Khabar-Nepal-666680427105964/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD7VlbU5sVunYmv7Us7YqmqeNIY1AkmUvioBTPdZWN8aBUEpR9btDItj-G6bMQ8xm0uckE2NOHJ2X32 © Times Khabar Nepal, 2019 -------------------------------------------- हजुरहरुको Like, Comment, Share महत्वपुर्ण हुनेछ | यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.