ຢໍ້າຕື່ມ! ຮຽກຮ້ອງທຸກຄົນເຂັ້ມງວດຮ່ວມງານເຮືອນດີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

#LaoEconomicNews #News #ข่าวประเทศลาว ແນະນຳຫຼີກລຽງການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ຕ້ອງຢຸດຕິທຸກຮູບການຊຸມນຸມ, ບໍ່ໄປເຂດສ່ຽງ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບໄດ້ແລ້ວທີ່: https://play.google.com/store/apps/de...