MO'AA TV: "Keessummaa Mo'aa" Barsiisaa fi Barreessaa Mihiretuu Shaanqoo wajjin.

Lafa Finfinnee =========== [OBN 21 01 2011] Artistoonni, Atleetonnii fi Abbootiin Amantaa lafa waggoota 10-20 osoo hin misoomin jiru ilaalan.